Praf metalic

Într-o întreprindere unde depun ele însele praf, lichide, gaze sau vapori inflamabili și nu există zone desemnate care ar putea prezenta un pericol de explozie, un document complet denumit evaluare a pericolului de explozie ar trebui pregătit fără întârziere.Ar trebui să fie o datorie a angajatorului să determine zonele cu risc de explozie.

În plus, conținutul alineatului 37. 1. Ordonanța ministrului afacerilor și administrației naționale din 7 iunie 2010 în istoria protecției împotriva incendiilor a clădirilor, a altor structuri și zone de construcții (Journal of Laws 10.109.719, de asemenea, în clădiri și zonele apropiate în care sunt produse, stocate, depozitate sau depozitate materiale inflamabile sau în care pot exista amestecuri care pot provoca o explozie, se pregătește o evaluare a riscului de explozie.În această evaluare, este absolut necesar să se indice camere care sunt potențial explozive. Zonele corespunzătoare de pericol de explozie trebuie să fie desemnate în apartamente și spații exterioare. Ar trebui să existe documentație grafică care să conțină clasificarea și factorii care pot provoca explozii.

http://ro.afghan-schools.eu/dermolios-forum/

Evaluarea riscului de explozie ar trebui să fie proiectată în conformitate cu standardele europene aplicabile, dintre care trebuie menționate următoarele:• PN-EN 1127-1: 2011 „Atmosfe explozive. Prevenirea parbrizului și protecția împotriva exploziei.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Atmosfe explozive - Clasificare spațială - Atmosfe explozive cu gaz.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Atmosfe explozive.Clasificarea spațiului. Atmosfere care conțin praf combustibil,• Standard tehnic ST-IIG-0401: 2010 "Rețele de gaze. Analiza și difuzarea zonelor de pericol de explozie• PN-EN 6079-10-14 "Atmosfe explozive - Proiectare, selecție și asamblare de instalații electrice"• PN-EN 60079-20-1 "Atmosfe explozive - Proprietățile materialelor privind clasificarea gazelor și vaporilor - Metode experimentale și date tabulare"• PN-EN 50272-3: 2007 „Cerințe de securitate și construirea bateriilor secundare..