Casa de marcat pentru avocat

Fiecare antreprenor din numele de casă al casei de marcat se luptă cu problemele rămase, pe care felurile de mâncare le pot genera zilnic. Ca toate echipamentele electronice, casele de marcat nu sunt independente de boli și uneori se descompun. Nu orice proprietar al întreprinderii știe că, în fiecare punct în care înregistrările sunt făcute cu ajutorul unei case de marcat, ar trebui să existe un alt astfel de dispozitiv - astăzi în cazul eșecului celui principal.

Lipsa unui registru de numerar de rezervă elzab în timpul vânzării ulterioare de produse sau servicii poate duce la impunerea de penalități de către biroul fiscal, deoarece acest lucru va împiedica vânzările record în sezonul principal al defecțiunilor dispozitivului. Documentele păstrate împreună cu casa de marcat trebuie să includă broșura serviciului de casă. Acest text nu numai că intră în toate reparațiile dispozitivului, dar include și date despre fiscalizarea casei de marcat sau schimbul memoriei sale. Carnetul de servicii trebuie să conțină atât numărul unic atribuit casei de marcat de către biroul fiscal, numele companiei, cât și adresa sediului în care este utilizată casa de marcat. Toate aceste produse noi sunt necesare pentru succesul inspecției fiscale. Orice transformare în memoria casei de marcat, cu toate acestea, modificarea sa respectă exercițiile unui serviciu specializat, cu care toți antreprenorii care utilizează case de marcat ar trebui să aibă un contract semnat. Bun - trebuie să informați biroul fiscal cu privire la orice modificare adusă unui tehnician de la casierie. Vânzările la casele de marcat trebuie să aibă loc într-o comandă continuă, iar în cazul în care memoria casei de marcat este plină, trebuie să vă schimbați părerea pentru una diferită, amintind să citiți memoria. Citirea memoriei registrului de casă fiscală - de asemenea ca o modificare, făcută numai de o entitate autorizată. În plus, actul necesită și prezența unui angajat al biroului fiscal. Din citirea memoriei registrului de casă fiscală se întocmește un protocol adecvat, al cărui exemplar ajunge la biroul fiscal și restul la antreprenor. Este necesar ca acest protocol să fie păstrat împreună cu documente noi legate de casa de marcat - defectul său poate crea o sancțiune impusă de birou.